Friday, 24 December 2010


Priecīgus Ziemassvētkus!
Merry Christmas!

The prayer of St. Francis

Lord, make me an instrument of your peace,
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy;

O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.

For it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to eternal life.

Svētā Asīzes Franciska Miera lūgšanas vārdus cauri gadsimtiem
izrunājušas daudzu cilvēku lūpas. Lai šie vārdi nāk arī mūsu sirdīs un vieno mūs.

Visuvarenais Dievs!
Mēs pateicamies par Taviem patiesības vārdiem, par dzīvības ūdeni, kuru Tu mums sniedz, lai mēs dabūtu mūžīgo dzīvību. Uzklausi mūs šodien, kad lūdzam senas lūgšanas vārdiem -

Lai es topu par Tavu miera ieroci:

Lai es nesu mīlestību tur, kur valda naids,
Lai es māku piedošanu dēstīt tur, kur valda pārestība,
Lai mana sirds pati pirmā saprastu piedošanas attīrošo spēku.
Lai vienotība iemājo, kur valdījusi nesaskaņa,
lai mēs atrodam to, kas var cilvēkus vienot, lai mēs atrodam mīlestību.
Lai patiesība ar savu skaidro spēku nāk tur, kur maldi iedēstīti, kur cilvēki neziņā staigā,
Lai ticība iedegas, kur cilvēkus šaubas māc,
Lai mums pietiek spēka noticēt apsolījumam, ka uzvarēs cerības, kur valdījis izmisums,
Lai gaisma uzaust tur, kur tumsība,
Lai prieku nesu tur, kur skumība!

Palīdzi mums visos mūsu ceļos, sargā mūsu valsti un visu tautu!
Amen

Kungs, padari mani par sava miera rīku.
Kur ir naids, ļauj man sēt mīlu,
Kur aizvainojums, - piedošanu,
Kur šaubas, - ticību,
Kur izmisums, - cerību
Un kur bēdas, - līksmību.
Dievišķais kungs, dari tā, lai mana vēlme būtu
Nevis saņemt mierinājumu, bet gan mierināt,
Nevis tikt saprastam, bet saprast,
Nevis tikt mīlētam, bet mīlēt,
Jo iegūstam mēs dodot,
Žēlojot tiekam apžēloti
Un mirstot dzimstam mūžīgajai gaismai.

Sv.Francisks no Asīzes (1182-1226)

Молитва святого Франциска Ассизского

Господи, сделай руки мои проявлением Твоего мира,
и туда, где ненависть, дай мне принести Любовь,
и туда, где обида, дай мне принести Прощение,
и туда, где рознь, дай мне принести Единство,
и туда, где заблуждение, дай мне принести Истину,
и туда, где сомнение, дай мне принести Веру,
и туда, где отчаяние, дай мне принести Надежду,
и туда, где мрак, дай мне принести Свет,
и туда, где горе, дай мне принести Радость.
Помоги мне, Господи,
не столько искать утешения, сколько утешать,
не столько искать понимания, сколько понимать,
не столько искать любви, сколько любить.
Ибо кто отдает - тот получает,
кто забывает себя - вновь себя обретает,
кто прощает - тому прощается,
кто умирает - тот возрождается в Вечной жизни.
Помоги же мне, Господи,
сделай руки мои проявлением Твоего мира.

2 comments:

irochka30 said...

C рождеством! Желаю счастья и здоровья!

Miumasknits said...

Paldies! Šo es paņemu arī sev.
Veiksmi un laimi Tev Jaunajā gadā! M.